Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti London Club, s.r.o., so sídlom Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČ: 01571451, DIČ: CZ01571451, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, spisová značka: C 78638

 

I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.londonclub.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a kupujúceho (zákazníka).

 

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

II.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

II.2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak  zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

II.3. Po následnej kontrole objednávky budete kontaktovaný e-mailom s podrobnými informáciami o dostupnosti tovaru a termínom doručenia. Zároveň Vám budú e-mailom zaslané údaje pre zaplatenie (v prípade zvolenia platby bankovým prevodom). Týmto okamihom bude Vaša objednávka považovaná za záväznú.

II.4. Tovar z nášho e-shopu možno nakupovať niekoľkými spôsobmi: dobierkou (platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od prepravcu, platba kartou nie je možná), bankovým prevodom (platba vopred, zákazník ušetrí za dobierkové).

II.5. Po vyexpedovaní tovaru je kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom.

II.6. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle potencionálneho kupujúceho objednať tovar. O tomto odmietnutí predávajúci zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho alebo mu toto oznámi písomne, či telefonicky.

II.7. Nakupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar, a zaplatiť celkovú sumu za objednaný tovar a prípadne ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierkové) uvedené v záväznej objednávke.

II.8. Cena za dopravu tovaru zakúpeného v našom obchode je závislá od výšky objednávky. Aktuálne ceny dopravy nájdete tu.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. 

II.9. Obrázky uvedené pri tovare majú ilustratívny charakter, skutočný vzhľad produktov sa môže nepatrne líšiť (vplyvom technických dôvodov, nastavením monitora, použitím typu prehliadača a pod.)

 

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

III.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to vrátením tovaru spĺňajúceho nasledujúce podmienky:
- vrátený tovar nesmie byť poškodený a nesmie mať na sebe stopy opotrebovania mimo opotrebenie v rámci obvyklej manipulácie so zakúpeným tovarom (napr. vyplývajúcim z nutnosti vyskúšania alebo iného preverenia tovaru).
- tovar bude zaslaný alebo preložený
 najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru na adresu predávajúceho podľa ustanovenia § 1831 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru, tovaru so stopami opotrebenia prekračujúceho rámec obvyklej manipulácie alebo tovaru bez pôvodného obalu, alebo bez visačiek môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu náhrady za hodnotu poškodenia,alebo opotrebenia, pričom suma tohto odškodnenia môže byť strhnutá z čiastky predajnej ceny, ktorá sa má vrátiť kupujúcemu podľa ustanovenia § 1833 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.

Tovar je nutné odoslať na náklady kupujúceho Slovenskou poštou (nie na dobierku) na adresu predávajúceho Frogman / London Club ID 1735B, P.O.BOX 901 - Detašované pracovisko - Sihoť, 911 01 Trenčín. Adresa je na poštu v Trenčíne. Neposielajte teda zásielky kurierom, pošta by ich neprijala. Pokiaľ bude tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku, zásielka nebude prijatá. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú čiastku najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru a to prevodom na účet kupujúceho.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal rovnakým spôsobom.

Pri vrátení tovaru Vás prosíme o priloženie dokladu o kúpe tovaru a dôsledné zabalenie zásielky, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu jej obsahu.

Tovar vracajte v pôvodnom stave, tzn. vrátane obalu a visačiek. Neoblepujte originálnej škatule od topánok izolepou, ani ju inak nepoškodzujte. Tovar zabaľte tak, aby pri jeho preprave nedošlo k poškodeniu.

UPOZORNENIE: Neprevzatie balíka nie je odstúpenie od kúpnej zmluvy. V tomto prípade budeme vyžadovať úhradu vynaložených nákladov za dopravu a balné, viď. bod VI., porušenie kúpnej zmluvy.

III.2. Právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda pokiaľ je na faktúre uvedené IČ.
Ak je tovar poškodený, kupujúci je povinný vady predávajúcemu oznámiť emailom a poškodený tovar odoslať do 48 hod. Predávajúcemu spolu s popisom závad na adresu: London Club ID 1735B/Frogman, P.O.BOX 901 - Detašované pracovisko - Sihoť, 911 01 Trenčín. Predavač potom zaistí rýchlu a bezplatnú výmenu poškodeného tovaru.

III.3. Darček k nákupe:

V prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní stráca darovacia zmluva účinnosť. Tzn. pokiaľ po odstúpení od zmluvy do 14 dní nebude výška objednávky spĺňať podmienky pre obdržanie darčeka, je povinnosťou kupujúceho vrátiť darček spolu so zaslaným tovarom. Pokiaľ sa tak nestane bude kupujúcemu strhnutá hodnota zaslaného darčeka z vrátenej čiastky. Alebo na daný darček vystavená faktúra v zodpovedajúcej výške.

Na darček k nákupe sa nevzťahuje klasická záručná lehota a v prípade chybného plnenia nie je možné ho reklamovať.

 

IV. Záručná doba a reklamácia

IV.1. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, na mechanické poškodenie, nesprávne skladovanie, nesprávnu údržbu a čistenie. Záruka sa nevzťahuje na púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo prevlhnutí obuvi.

V prípade uznanej reklamácie, môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné dodanie náhradného tovaru. Ak voľbu kupujúceho nebude možné splniť, môže požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. Reklamácia uvedenej chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

IV.2. Ak dostane kupujúci nedopatrením chybný alebo iný ako objednaný tovar, má právo na jeho výmenu. Zistené vady oznámte prosím čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu: info@londonclub.sk.

 

V. Dodacie podmienky

V.1. Tovar je kupujúcemu dodávaný na adresu uvedenú v objednávke v lehote 1 až 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak predávajúci nevyexpeduje zásielku do 7 pracovných dní, môže kupujúci zásielku odmietnuť bez akýchkoľvek ďalších sankcií.

V.2. K distribúcii tovaru k zákazníkom využívame služby týchto prepravných spoločností: , Zásilkovna, Slovenská pošta a 123 Kuriér. Doručovanie zásielok sa riadi obchodnými podmienkami týchto spoločností.

V.3. Zasielanie tovaru mimo územia Českej a Slovenské republiky je riešené individuálne. 

 

VI. Porušenie kúpnej zmluvy

VI.1. Za porušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje: Neprevzatie alebo odmietnutie zásielky dodávanej zmluvnými kuriérmi (Zásilkovna, Slovenská pošta, 123 Kuriér, SPS), alebo stornovanie už zrealizovanej objednávky. Objednávku je možné stornovať bez akejkoľvek sankcie do 1 hod. po objednaní a to odoslaním správy na email predávajúceho: info@londonclub.sk. 

VI.2. V prípade porušenia kúpnej zmluvy navrhne predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou ďalší postup. V prípade neprevzatia zásielky je možné opakovane objednávku odoslať bez akýchkoľvek ďalších sankcií a poplatkov za predpokladu, že objednávka bude uhradená do 3 pracovných dní na účet predávajúceho. Ak nedôjde k dohode, alebo ak kupujúci nejaví záujem celú záležitosť vyriešiť, predávajúci vyzve kupujúceho na uhradenie nevyhnutných nákladov a to vo výške až 20 eur. V prípade neuhradenia tejto sumy do 7 dní bude celá záležitosť odovzdaná externej agentúre.

VII. Darčekové poukážky

VII.1. Kupujúci môže pri zadaní objednávky zadať kódy, obsiahnuté na zakúpených darčekových poukážkach. Ak nie je predávajúcim vyslovene uvedené inak, darčekové poukážky ani zľavové kódy nie je možné uplatniť opakovane, a nie je ich možné kombinovať.

VII.2. Darčekové poukážky zakúpené na stránke www.londonclub.sk sú možné použiť iba k nákupu produktov cez e-shop www.londonclub.sk.

VII.3. V prípade odstúpenia od kupnej zmluvy, tj. vrátenie zbožia v zákonnej lehote, má kupujúci nárok iba na vrátenie čiastky, ktorú za nákup zbožia skutočne uhradil a nemá nárok na preplatenie hodnoty poukážky. Za túto nevyužitú hodnotu mu môže byť vystavená nová poukážka, na základe predchádzajúcej dohody s e-shopom.

VII.4. Ak má darčekovú poukážku aľebo zľavový kód obmedzenú dobu splatnosti, kupujúci je oprávnený darčekovú poukážku použiť iba pred jejím uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekovej poukážky

VII.5. Darčeková poukážka ani zľavový kód nie je možné zmeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odobere zbožie za nižšiu cenu, než je hodnota darčekovej poukážky, nemá nárok na doplatenie jej hodnoty ani na novú darčekovú poukážku na zbytok hodnoty pôvodne uplatnenej poukážky

VII.6. V prípade, že darčeková poukážka alebo zľavový kód nebude uplatnený v rozporu s pravidlami predávajúcich uvedenými v tomto článku, má predávajúci právo takto uplatnenú darčekovú poukážku odmietnuť a od uzavretej kupnej zmluvy odstúpiť.

 

VIII. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Kupujúci - spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; www.coi.cz).

 

IX. Ostatné

JE ZAKÁZANÉ KOPÍROVANIE VŠETKÝCH FOTOGRAFIÍ A TEXTOV E-SHOPU www.londonclub.sk BEZ predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa!

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť  1.marca 2016

 

Geschäftsbedingungen (obchodní podmínky v Němčině)